Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.
  • ระบบเสียง MAG808 เมทริกซ์ระบบเสียง MAG808 เมทริกซ์March 2, 20178x8 เมทริกซ์ดิจิตอลอินพุตเสียงที่สมดุลและการส่งออกที่มีการเล่นการควบคุม EQ MP3 (USB หรือภายใน), built-in FM 1 อีเอ็มซีอินพุตและเอาต์พุต 8 ปัจจัยการผลิตติดต่อแห้งview
  • โทร:+86 20 28340886
  • แฟกซ์:+86 20 81305947
  • อีเมล:export@dsppa.com
  • ที่อยู่:Jianggao Town, Baiyun District, กว่างโจวประเทศจีน