Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.

ระบบเสียง MAG808 เมทริกซ์

audio over ip

คุณสมบัติ:

8x8 เมทริกซ์เสียงดิจิตอล

การป้อนข้อมูลที่สมดุลและการส่งออกที่มีการควบคุม EQ

เล่น MP3 (USB หรือภายใน), built-in FM

อีเอ็มซี 1 อินพุตและเอาต์พุต 8 ปัจจัยการผลิตติดต่อแห้ง

7 "หน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย

4 สถานีเพจจิ้งระยะไกล

แผงควบคุมระยะไกลสำหรับแต่ละโซน

คอมพิวเตอร์และ Android ควบคุมแผ่น

การใช้งาน:

ปานกลางถึงสถานที่จัดงานขนาดใหญ่: ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตโรงแรมโรงงาน ฯลฯ

  • โทร:+86 20 28340886
  • อีเมล:export@dsppa.com
  • ที่อยู่:Jianggao Town, Baiyun District, กว่างโจวประเทศจีน