Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.

ระบบ PA บนเครือข่าย IP

  • เครือข่าย IP ระบบป่าเครือข่าย IP ระบบป่าAugust 28, 2018ระบบเครือข่าย dsppa-ip ตาม DSPPA โปรโตคอลและเข้ากันได้กับ TCP และ IP โปรโตคอล เครือข่าย IP ที่ใช้ประโยชน์จากข้อดีของเครือข่ายท้องถิ่นที่มีอยู่เช่นอินเทอร์เน็ตและช่วยเร่งสร้างview
  • โทร:+86 20 28340886
  • อีเมล:export@dsppa.com
  • ที่อยู่:Jianggao Town, Baiyun District, กว่างโจวประเทศจีน