Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.

DSP9100 วิทยาเขตระบบเครือข่าย IP PA ง่าย

network audio system

คุณสมบัติ:

การจัดการ 200 โซน

การตั้งค่า IP รถยนต์, ง่ายต่อการใช้

สนับสนุนการปิดสายอัตโนมัติทำงาน

สนับสนุนเพจจิ้งระยะไกลและการแสดงผลเสียง

การจัดกลุ่มสนับสนุนและควบคุมลำดับชั้น

สนับสนุนการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล

การใช้งาน:

ขนาดเล็กไปยังสถานที่กลางขนาด: โรงเรียนโรงแรม, ร้านอาหาร, บ้านส่วนที่เหลืออื่น ๆ


  • โทร:+86 20 28340886
  • อีเมล:export@dsppa.com
  • ที่อยู่:Jianggao Town, Baiyun District, กว่างโจวประเทศจีน