Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.

MP912 4x4 เมทริกซ์โซลูชั่นที่อยู่สาธารณะ

public address solution

คุณสมบัติ:

การควบคุมเสียงใน 4 เมทริกซ์

5 AUX, อีเอ็มซี 1, 1 TEL การป้อนข้อมูล

4x60W / 4x120W ตัวเลือก

4 สถานีเพจจิ้งระยะไกล

4 ปัจจัยการผลิต XLR ไมค์ที่มีอำนาจแฝง

70V / 100V และ 4-16 Ωลำโพง


การใช้งาน:

ขนาดเล็กไปยังสถานที่กลางขนาด: โรงเรียนโรงงานโรงแรมขนาดเล็กขนาดเล็กซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ

  • โทร:+86 20 28340886
  • อีเมล:export@dsppa.com
  • ที่อยู่:Jianggao Town, Baiyun District, กว่างโจวประเทศจีน