Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.
การแก้ปัญหา
ติดต่อ
Email: export@dsppa.com
Tel: 020-28346138
Fax: 020-81305947

ซูเปอร์มาร์เก็ตโซลูชั่น PA

  • ซูเปอร์มาร์เก็ต PA แก้ปัญหา MP310Uซูเปอร์มาร์เก็ต PA แก้ปัญหา MP310UMarch 2, 2017นี้เป็นทางออกที่ 6 โซน PA ขับเคลื่อนโดย MP310U มันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะตอบสนองความต้องการของการกระจายเสียงสาธารณะ มันสามารถตระหนักถึงฟังก์ชั่นมั่นใจของประชาชนที่อยู่เช่น br ฉุกเฉิน ...view
  • ซูเปอร์มาร์เก็ต PA แก้ปัญหา MP812ซูเปอร์มาร์เก็ต PA แก้ปัญหา MP812March 2, 2017นี้เป็นทางออกที่ 6 โซน PA ขับเคลื่อนโดย MP812 มันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะตอบสนองความต้องการของการกระจายเสียงสาธารณะ มันสามารถตระหนักถึงฟังก์ชั่นมั่นใจของประชาชนที่อยู่เช่น Bro ฉุกเฉิน ...view
  • ซูเปอร์มาร์เก็ต PA แก้ปัญหา MP912ซูเปอร์มาร์เก็ต PA แก้ปัญหา MP912March 2, 2017นี่คือ 4x4 เมทริกซ์วิธีการแก้ปัญหาที่อยู่ราชการขับเคลื่อนโดย MP912 มันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะตอบสนองความต้องการของการกระจายเสียงสาธารณะ มันสามารถตระหนักถึงฟังก์ชั่นมั่นใจของประชาชนที่อยู่เช่น ...view
  • โซลูชั่นซุปเปอร์มาร์เก็ตโซลูชั่นซุปเปอร์มาร์เก็ตNovember 2, 2018ระบบกระจายเสียงอัจฉริยะขนาดเล็กรวมฟังก์ชันเช่นการเล่นการควบคุมเวลาอัจฉริยะเสียงเมทริกซ์ควบคุมพาร์ทิชันการควบคุมอัจฉริยะควบคุมการเชื่อมโยงการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลฯลฯview
  • โซลูชั่นซุปเปอร์มาร์เก็ตโซลูชั่นซุปเปอร์มาร์เก็ตNovember 2, 2018mag1116 เป็นระบบที่ง่ายที่สุดของการขยายเสียงอัจฉริยะในระบบอนาล็อกมันเป็นทั้งโฮสต์และแหล่งเสียงและจำหน่าย ระบบประกอบด้วย mag1116 โฮสต์ไมโครโฟนวิทยุติดตามตัวระยะไกลและแอมป์view
  • โทร:+86 20 28340886
  • อีเมล:export@dsppa.com
  • ที่อยู่:Jianggao Town, Baiyun District, กว่างโจวประเทศจีน