Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.
ระบบเสียง
ติดต่อ
Email: export@dsppa.com
Tel: 020-28346138
Fax: 020-81305947

ระบบเครือข่ายเสียง

  • ระบบเครือข่ายระบบเครือข่ายAugust 26, 2018ดันเต้เทคโนโลยีประหยัดในทางปฏิบัติคุณภาพสูงติดตั้งง่ายใช้งานง่ายview
  • โทร:+86 20 28340886
  • อีเมล:export@dsppa.com
  • ที่อยู่:Jianggao Town, Baiyun District, กว่างโจวประเทศจีน