Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.
ระบบเสียง
ติดต่อ
Email: export@dsppa.com
Tel: 020-28346138
Fax: 020-81305947

Dante Conference System

  • D7201 Dante Full Digital Conference SystemD7201 Dante Full Digital Conference SystemOctober 23, 2019ขึ้นอยู่กับโปรโตคอลการส่งข้อมูลดิจิตอล Dante และเทคโนโลยีแหล่งจ่ายไฟ POE ระบบการประชุมดิจิตอล D72ช่วยให้ลูกค้ามีโซลูชันการประชุมที่มีความเที่ยงตรงสูงแฝงต่ำโซลูชันการประชุมใหม่ล่าสุดและใช้สถาปัตยกรรมแบบกระจายview
  • โทร:86 020 37166520
  • อีเมล:Export@dsppa.com
  • ที่อยู่:เจียงกาทาวน์ย่าน Baiyun กวางโจวจีน