Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์
ติดต่อ
Email: export@dsppa.com
Tel: 020-28346138
Fax: 020-81305947

ลำโพงระดับมืออาชีพ

ลำโพงมืออาชีพสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้โดยการใช้งาน การปฏิบัติพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวบ่งชี้วัตถุประสงค์ไม่สามารถสะท้อนถึงลักษณะของลำโพงได้อย่างเต็มที่ การฟังอัตนัยก็มีความสำคัญมากเช่นกัน
  • โทร:86 020 37166520
  • อีเมล:Export@dsppa.com
  • ที่อยู่:เจียงกาทาวน์ย่าน Baiyun กวางโจวจีน