Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.
ระบบเสียง
ติดต่อ
Email: export@dsppa.com
Tel: 020-28346138
Fax: 020-81305947

ระบบการตีความพร้อมกันแบบดิจิตอล

  • ระบบการประชุมตีความพร้อมกันแบบไร้สายระบบการประชุมตีความพร้อมกันแบบไร้สายOctober 23, 2019ระบบการตีความพร้อมกัน DSPPA ขึ้นอยู่กับการเสริมเสียงการประชุมแบบดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อให้เกิดการประชุมที่ปราศจากอุปสรรคหลายภาษาและเพื่อให้เกิดการแปลแบบเรียลไทม์view
  • โทร:86 020 37166520
  • อีเมล:Export@dsppa.com
  • ที่อยู่:เจียงกาทาวน์ย่าน Baiyun กวางโจวจีน