Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.
การแก้ปัญหา
ติดต่อ
Email: export@dsppa.com
Tel: 020-28346138
Fax: 020-81305947

MAG2140II 40โซนระบบอัจฉริยะ PA

MAG2140II เป็นศูนย์ระบบ PA อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ เป็นเมทริกซ์เสียง8X40
มันมีฟังก์ชั่นทั้งหมดของโครงการ PA ปกติเช่นการเล่นเพลงพื้นหลังการเล่นเสียงโปรแกรมเพจระยะไกลสัญญาณเตือนไฟไหม้ฯลฯ
รองรับอินพุตเสียง8ช่องและเอาต์พุตเสียง40ช่อง สามารถเล่นไฟล์เสียงของอินพุต AUX, USB, จูนเนอร์, หน่วยความจำในตัวฯลฯผู้ใช้สามารถเล่นเพลงที่แตกต่างกันไปยังโซนต่างๆ
ระบบรองรับการเพจระยะไกลและรีโมทคอนโทรลของคอมพิวเตอร์ระยะไกลซึ่งช่วยให้จัดการโครงการ PA ขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น
การใช้ PCB อุตสาหกรรมพร้อมกับการออกแบบแบบมืออาชีพของ DSPPA ทำให้ระบบเชื่อถือได้และมีเสถียรภาพ คุ้มค่าและเชื่อถือได้Pa SOLUTIONสำหรับโรงเรียนห้างสรรพสินค้าโรงงานสถานีรถไฟฯลฯ

  • โทร:86 020 37166520
  • อีเมล:Export@dsppa.com
  • ที่อยู่:เจียงกาทาวน์ย่าน Baiyun กวางโจวจีน