Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.
ระบบเสียง
ติดต่อ
Email: export@dsppa.com
Tel: 020-28346138
Fax: 020-81305947

ระบบลำโพง PA

  • ลำโพงแบบติดผนัง DSPPAลำโพงแบบติดผนัง DSPPAJune 25, 2018ลำโพงแบบติดผนัง DSPPA ลำโพงติดผนังเขาลำโพงแบบติดผนัง DSPPA ครอบคลุมลำโพงแบบพาสซีฟลำโพงแบบแอคทีฟลำโพง IP แบบแอคทีฟและลำโพงไร้สายแบบแอคทีฟที่มีกำลังไฟตั้งแต่20W ถึง40...view
  • โทร:86 020 37166520
  • อีเมล:Export@dsppa.com
  • ที่อยู่:เจียงกาทาวน์ย่าน Baiyun กวางโจวจีน