Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.

ระบบบูรณาการเสียงและวิดีโอ

ระบบโรงเรียนแบบบูรณาการเป็นอย่างสูงที่บูรณาการระบบโรงเรียนอัจฉริยะที่มีการส่งและควบคุมเสียงวิดีโอและการบันทึก มันมีความสามารถในการเข้ารหัสและถอดรหัสวิดีโอและเสียงที่แข็งแกร่งเพื่อตอบสนองความต้องการของการออกอากาศวิดีโอเสียงสดปฏิสัมพันธ์การบันทึกและการควบคุมอัจฉริยะ ระบบดังกล่าวเป็นทางเลือกแรกของโรงเรียน

  • โทร:+86 20 28340886
  • อีเมล:export@dsppa.com
  • ที่อยู่:Jianggao Town, Baiyun District, กว่างโจวประเทศจีน