Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.

เสียงและวิดีโอทั้งหมดในระบบเดียว

A/v All In One Intelligent School System เป็นระบบบูรณาการที่ผสมผสานการส่งสัญญาณและการควบคุมเสียงและวิดีโอและการบันทึกเข้าด้วยกัน มีความสามารถในการเข้ารหัสและถอดรหัสวิดีโอและเสียงที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของเสียงและวิดีโอออกอากาศถ่ายทอดสดการมีปฏิสัมพันธ์การบันทึกและการควบคุมอัจฉริยะ

Audio and Video All in One System

  • โทร:86 020 37166520
  • อีเมล:Export@dsppa.com
  • ที่อยู่:เจียงกาทาวน์ย่าน Baiyun กวางโจวจีน