Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.
การแก้ปัญหา
ติดต่อ
Email: export@dsppa.com
Tel: 020-28346138
Fax: 020-81305947

MAG2189 250โซนระบบ PA อัจฉริยะ

MAG2189เป็นศูนย์ระบบ PA อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ เป็นเมทริกซ์เสียง50X250 มันมีฟังก์ชั่นทั้งหมดของโครงการ PA ปกติเช่นการเล่นเพลงพื้นหลังการเล่นเสียงโปรแกรมเพจระยะไกลสัญญาณเตือนไฟไหม้ฯลฯ
รองรับอินพุตเสียง50ช่องและเอาต์พุตเสียง250ช่อง สามารถเล่นไฟล์เสียงของอินพุต AUX, หน่วยความจำในตัว (500G), ซีดีในตัวฯลฯผู้ใช้สามารถเล่นเพลงที่แตกต่างกันไปยังแต่ละโซน
ระบบรองรับการเพจระยะไกลและรีโมทคอนโทรลของคอมพิวเตอร์ระยะไกลซึ่งช่วยให้จัดการโครงการ PA ขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น
การใช้ PCB อุตสาหกรรมพร้อมกับการออกแบบแบบมืออาชีพของ DSPPA ทำให้ระบบเชื่อถือได้และมีเสถียรภาพ การออกแบบฟังก์ชันโมดูลาร์ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับโครงการต่างๆ คุ้มค่าและเชื่อถือได้Pa SOLUTIONสำหรับโรงเรียนห้างสรรพสินค้าโรงงานสถานีรถไฟฯลฯ

  • โทร:86 020 37166520
  • อีเมล:Export@dsppa.com
  • ที่อยู่:เจียงกาทาวน์ย่าน Baiyun กวางโจวจีน