Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.

ลำโพงติดผนังพร้อม POWER TAP DSP8062/DSP8063/DSP8064


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • ลำโพงติดผนัง DSP8062 20Wลำโพงติดผนัง DSP8062 20WMarch 21, 2017DSP8062เป็นลำโพงติดผนังในตัวหม้อแปลง70V/100V. การส่งผ่าน70V/100V เกิดขึ้นในโหมดแรงดันไฟฟ้าต่ำและกระแสไฟฟ้าต่ำซึ่งทำให้การส่งผ่านระยะทางไกลขึ้นและการเชื่อมต่อแบบขนาน...view
  • ลำโพงติดผนัง DSP8063B 30W พร้อม POWER TAPลำโพงติดผนัง DSP8063B 30W พร้อม POWER TAPMarch 14, 2017DSP8063B เป็นลำโพงติดผนังในตัวหม้อแปลง70V/100V. การส่งสัญญาณ70V/100V เกิดขึ้นได้ในโหมดไฟฟ้าแรงสูงกระแสไฟต่ำซึ่งทำให้การส่งทางไกลและคอนแบบขนาน...view
  • ลำโพงติดผนัง DSP8064B 40W พร้อม POWER TAPลำโพงติดผนัง DSP8064B 40W พร้อม POWER TAPMarch 14, 2017DSP8064B เป็นลำโพงติดผนังในตัวหม้อแปลง70V/100V. การส่งสัญญาณ70V/100V เกิดขึ้นได้ในโหมดไฟฟ้าแรงสูงกระแสไฟต่ำซึ่งทำให้การส่งทางไกลและคอนแบบขนาน...view
  • โทร:86 020 37166520
  • อีเมล:Export@dsppa.com
  • ที่อยู่:เจียงกาทาวน์ย่าน Baiyun กวางโจวจีน