Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.

MP812 6 โซนโซลูชั่นที่อยู่สาธารณะ

6 zones public address solution

คุณสมบัติ:

ลำโพง 6 โซน

2 AUX, อีเอ็มซี 1, 1 กระดิ่ง

120W / 250W / 350W ตัวเลือก

4 สถานีเพจจิ้งระยะไกล

4 คำสั่งผสมไมค์ที่มีอำนาจแฝง

70V / 100V และ 4-16 Ωลำโพง


การใช้งาน:

ขนาดเล็กไปยังสถานที่กลางขนาด: โรงเรียนโรงงานโรงแรมขนาดเล็กขนาดเล็กซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ

  • โทร:+86 20 28340886
  • อีเมล:export@dsppa.com
  • ที่อยู่:Jianggao Town, Baiyun District, กว่างโจวประเทศจีน