Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.
การแก้ปัญหา
ติดต่อ
Email: export@dsppa.com
Tel: 020-28346138
Fax: 020-81305947

โรงพยาบาลโซลูชั่น PA

  • โซลูชั่น DSPPA โรงพยาบาลออกอากาศโซลูชั่น DSPPA โรงพยาบาลออกอากาศMarch 2, 2017โรงพยาบาลการแก้ปัญหานี้ PA สามารถนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนกระจายเสียง มันสามารถตระหนักถึงฟังก์ชั่นพื้นฐานของประชาชนที่อยู่ตามที่ออกอากาศฉุกเฉินประกาศธุรกิจ broadc พื้นหลัง ...view
  • โทร:+86 20 28340886
  • อีเมล:export@dsppa.com
  • ที่อยู่:Jianggao Town, Baiyun District, กว่างโจวประเทศจีน